Drobečková navigace

Úvod > Základní škola

Základní škola

Technicko - provozní charakteristika

Základní škola a Mateřská škola Horní Bludovice je malotřídní škola s 1. – 5. postupným ročníkem. Budova školy byla postavena v roce 1914, ale je dobře udržovaná, průběžně se opravuje a modernizuje. Budova je dvoupodlažní s rozsáhlými půdními i sklepními prostory. V přístavbě budovy je umístěna mateřská škola. V prvním podlaží se nachází tělocvična, školní jídelna, školní kuchyně, jedna třída 1. stupně a kabinet pro vyučující. Chodbou je propojena hlavní budova s přístavbou, kde je umožněn průchod do mateřské školy. V prvním patře jsou umístěny dvě třídy, ředitelna a kabinet pro vyučující. V suterénu je umístěna šatna pro všechny ročníky základní školy a je zde vstup do sklepních místností. Před školou se nachází dětské hřiště, které je vybaveno řadou herních prvků. Areál tohoto hřiště je oplocený a osázený zelení.

Dne 10.9.2018 bylo v Žermanicích otevřeno odloučené pracoviště Mateřské školy Horní Bludovice. Kapacita školky je 14 dětí. Budova se nachází v blízkosti Žermanické přehrady a Žermanického lomu, který je přírodní památkou.

 

Personální a výchovně vzdělávací zabezpečení

Ve školním roce 2022/2023 navštěvuje základní školu 54 žáků. První stupeň je tvořen 1. – 5. ročníkem. Průměrná naplněnost tříd je 18 žáků. Školní družinu navštěvuje 30 dětí. Mateřskou školu v Horních Bludovicích navštěvuje 28 dětí a odloučené pracoviště v Žermanicích 14 dětí.

Provoz základní a mateřské školy zajišťuje celkem 18 zaměstnanců. V tomto školním roce na naší škole působí 10 pedagogických pracovníků, asistent pedagoga v ZŠ a školní asistent v MŠ.

Školní družina má jedno oddělení a dvě vychovatelky. Pro svou činnost využívá třídu v prvním podlaží, tělocvičnu a areál školní zahrady. Činnost školní družiny probíhá v ranních hodinách od 6.40 hod. do 7.40 hod. a v odpoledních hodinách od 12.00 hod. do 16.00 hod. Škola nabízí žákům vyžití v mnoha kroužcích. Klade se důraz na pestrou nabídku zájmové činnosti. Školní jídelna základní školy a mateřské školy má tři pracovnice. Úroveň stravování se neustále zvyšuje. Dětem MŠ i žákům ZŠ zabezpečujeme obědy i svačiny. Klademe důraz na zdravou stravu a pestrost připravovaných pokrmů. Do jídelního lístku jsou často zařazovány nové, velmi vyvážené a zdravé pokrmy.