Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Projekty a aktivity školy

Projekty a aktivity školy

 projekty do škol obrázky.png

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi
z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky
k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií

financováno.png

mšmt.pngobnova.png

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi
z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:
- k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního
fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky
(prevence digitální propasti).

financováno.png

mšmt.pngobnova.png

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1
V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi
z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:
- k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního
fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky
(prevence digitální propasti);
- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a
vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením
nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

financováno.png

mšmt.pngobnova.png

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi
z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:
- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a
vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením
nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

financováno.png

mšmt.pngobnova.png

 

 

obr.jpg

Projekt „Šablony I. - ZŠ a MŠ Horní Bludovice 2022“ je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Šablony I. - ZŠ a MŠ Horní Bludovice 2022

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002008

Operační program: OP JAK

Délka trvání projektu: 1. 10. 2022 – 30. 9. 2025

Výše dotace: 951 031 Kč

Aktivity:

Mateřská škola:

1.I/1 Školní asistent MŠ

1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

1.I/8 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

Základní škola:

1.II/1 Školní asistent ZŠ

1.II/11 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ

1.II/9 Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

Školní družina:

1.V/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK

1.V/2 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK

1.V/3 Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK

 

Cesta za poznáním 2018 - ZŠ a MŠ Horní Bludovice

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010182

Specifický cíl: 02.3.68.1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

02.3.68.2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

02.3.68.5 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Tento projekt je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů

evropska unie

ministerstvo skolstvi

Učíme se podnikavosti

je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování odborné platformy 42 centerkolegiální podpory s kvalifikovanými pedagogickými pracovníky, kteří budou schopni efektivně sdílet a předávat své zkušenosti v oblasti podpory podnikavosti žáků základních škol.

evropska unie

ministerstvo skolstvi

Projekty ESF

Ovoce do škol

Účastníme se projektu ,,Ovoce do škol", který probíhá v České Republice již čtvrtým rokem ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zemědělství. Cílem projektu je vytvářet lepší stravovací návyky u dětí, bojovat proti narůstající dětské obezitě a podporovat zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny u dětí. 

 Mléko do škol

V rámci tohoto projektu je žákům dodáváno mléko a mléčné výrobky. V důsledku doprovodného programu tohoto projektu byla žákům umožněna ochutnávka různých druhů tvrdých i měkkých sýrů a zakysaných výrobků.

 

Projekt Šablony III.

Personální podpora, profesní rozvoj ped. a rozvojové aktivity pro žáky ZŠ a MŠ

 

Cesta do Evropy

ZŠ a MŠ Horní Bludovice, příspěvková organizace

(reg. č. CZ.02.3.X/0.0./0.0./20_080/0017667)

Projekt je zaměřen na následující témata: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

V rámci personální podpory MŠ a ZŠ v tomto školním roce jsme z výše uvedeného projektu zřídili funkci školního asistenta pro základní školu. Asistent se věnuje především dětem ohroženým školním neúspěchem.

 

Učíme se podnikavosti

Cílem projektu je vybudování center kolegiální podpory s kvalifikovanými pedagogickými pracovníky, kteří budou schopni efektivně sdílet a předávat své zkušenosti v oblasti podpory podnikavosti žákům základních škol.

 

Příměstské tábory v mikroregionu   

Příměstské tábory finančně zajistil Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady a je také částečně podpořen v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II". reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008607.

Podpora proběhla v rámci vzdělávacího polytechnického programu.

webové stránky projektu: http://www.map-havirov.cz

facebookový profil projektu: https://www.facebook.com/MapHavirovII

 

Již druhým rokem jsme pořádali příměstské tábory. Během letošních prázdnin se uskutečnily tři turnusy, o které byl z řad dětí velký zájem. Příměstské tábory navštěvovali děti MŠ i žáci ZŠ.