Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola a Mateřská škola Horní Bludovice, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Horní Bludovice
č.p. 434
739 37 Horní Bludovice

Základní účel zřízení - školní (předškolní) vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • ZŠ, MŠ, Družina, Jídelna

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola a Mateřská škola Horní Bludovice
  Horní Bludovice č. 202
  739 37 Horní Bludovice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola a Mateřská škola Horní Bludovice
  Horní Bludovice č. 202
  739 37 Horní Bludovice

 • 4.3 Úřední hodiny

 • Pondělí           8:00 - 16:00 hod.
  Úterý - Pátek  8:00 - 14:00  hod.
 • 4.4 Telefonní čísla

  ředitelka: +420 596 421 009

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.zshornibludovice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola a Mateřská škola Horní Bludovice
  Horní Bludovice č. 202
  739 37 Horní Bludovice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Další elektronické adresy:

  reditelka1@hornibludovice.cz
  sekretariat@hornibludovice.cz

 • 4.8 Datová schránka

  vhumdie

5. Případné platby lze poukázat

6. IČO

70989800

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: reditelka@hornibludovice.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): vhumdie

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola a Mateřská škola Horní Bludovice, Horní Bludovice č. 202, 739 37 Horní Bludovice

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní škole a Mateřské škole Horní Bludovice poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.