Drobečková navigace

Úvod > Družina

Družina

Halloween ve školní družině

Ve čtvrtek 31. října se celá škola proměnila v jeden velký strašidelný hrad plný netopýrů, duchů, kostlivců a jiných strašidel.

Některé děti přišly do školy v kostýmů strašidel a nadpřirozených bytostí, které si přinesly z domu nebo jsme jim pomohli kostým vyrobit ve školní družině. Celý den si všichni moc užili a hrůzostrašně se pobavili.

Září ve školní družině

Teplé a slunečné počasí prvního školního měsíce přímo vybízelo k pobytu venku. Trávili jsme tedy většinu času s dětmi ze školní družiny  na školní zahradě, hřišti.  Možnost hrát fotbal, vyběhat se a vykřičet, stavět z písku, sbírat barevné listy, nebo si jen někde v rohu zahrady „špitat“ s kamarádkou tajemství…, to všechno jsou pro volný čas dětí činnosti přirozené a nenahraditelné. Ke hře s přírodninami a k různým rukodělným činnostem jsme se proto dostali jen okrajově.  Nabízíme vám ukázky dětských prací, které v současné době slouží k výzdobě chodeb školy a družinové třídy.

Podzimní dny ve školní družině

Příroda na podzim je kouzelná. Kolem je spousta barev, tvarů, přírodnin, ze kterých se dají vyrobit zajímavé a pěkné věci

Loučení se zimou-vynášení smrti/ Moreny

Vynášení Smrti nebo Moreny je starodávný pohanský zvyk, který se z pradávných slovanských dob dochoval až dodnes.

Děti si vyrobily Morenu z přírodních materiálů. Ke zhotovení použily suché větve, roští, starou slámu, piliny, ustrojily do bílého a okrášlily ozdobami z nepotřebných přírodních materiálů. Figurína Morany představuje smrt, nemoci, bídu a všechno, co lidem škodí.

Společně jsme smrtku vynesli za vesnici, kde byla vhozena do potoka, neboť voda je stejně jako oheň očistný živel a voda ji odnesla z vesnice jako symbol překonání zimy. Při této obřadní chvíli jsme recitovali lidové říkanky- Smrt a neštěstí jsou pryč, voda je vzala…a přivolávali jaro říkankou ,,Přišlo jaro do vsi“. Děti si natrhaly čerstvé větvičky,které symbolizovali příchod jara a obnovení života a ozdobily je barevnými pentličkami.

Celkově se nám tato vycházka vydařila, děti byly nadšené a celý prováděný ,,obřad“ si natáčely a fotily a poté ukazovávaly svým nejbližším.

Ať jsme fit

Náš družinový projekt navázal na unikátní akreditovaný program MŠMT Zdraví dětem. Besedovali jsme, povídali si o důležitosti zdravé, pestré a pravidelné stravy a dostatku pohybu pro naše zdraví. Formou zájmových činností, výtvarných činností, her a soutěží jsme se zdokonalovali ve vědomostech s tímto souvisejících.

Cílem je ukázat dětem, jaké potraviny se pěstují u nás v České republice a odkud jsou například exotické druhy ovoce, které máme doma v kuchyni. Povídali jsme si také o původu mléka, masa, vajíček, sýrů a dalších potravin a důležitosti všech potřebných látek a vitamínů pro naše tělo.

Děti si připravily na svačinku zeleninový a ovocný salát, vymýšlely jídla, do kterých se dané suroviny dají použít apod.

Do tohoto projektového bloku jsme zařadili také dostatek sportovních a pohybových aktivit v tělocvičně a na zahradě školy. Při pobytech venku jsme se snažili o vnímání sounáležitosti s přírodou.

Masopust, Karneval

Záměrem tohoto projektu je seznámení se s tradicemi masopustního období, masopustního veselí, lidovými kroji, zvyky, řemesly a v neposlední řadě lidovou tvořivostí. Je to doba hodování a veselí mezi dvěma postními dobami trvá od Tří Králů (6. ledna) do popelační středy. Během něj probíhaly taneční zábavy, zabijačky, svatby a jarmarky. Masopustní zvyky vychází pravděpodobně z předkřesťanských slovanských oslav konce zimy. Slovo karneval vychází z původního italského slova carne leave ,,dát pryč maso“.V současném období jde především o hýření, lidové zábavy v maskách, maškarní bály- nejznámější taneční karneval je v Rio de Janeiru.

Děti si vyzkoušely některé řemeslnické práce-vyrobily si masopustní koláčky z plastelíny a kreativu, vytvořily obrázek z korálků a jiné své výrobky nabízely na jarmarku utvořeném v prostorách družiny. Se zájmem jsme si prohlédly lidové kroje a tance. Nakreslili jsme různé veselé kašpary šašky a šášuly. V rámci tohoto projektu vyráběly děti z družiny různé tradiční masky, masopustní kobylu a masky různých zvířat, které se v tomto období na masopustních průvodech objevovaly.

Závěrem, vyvrcholením tohoto projektu byla samotná účast na karnevalu dne 21.2.2019. Karneval jsme si velmi užili.

Pomáháme ptáčkům

Záměrem tohoto tematického bloku je uvědomění a upevňování sounáležitosti s živou přírodou, bližší seznámení se s ptáčky našich zahrad a jejich životem.

Děti vyrobily budky a krmítka z papíru, pet láhví a dřevěných lištiček, které jsme rozmístili na zahradě naší školy. V rámci zájmových činností děti připravily ptáčkům lojové a želatinové směsi se zrníčky, které jsme umístili do krmítek. Pozorovali jsme jednotlivé ptáčky a rozeznávali jednotlivé druhy. Pokoušeli jsme se některé druhy ptáčků pří návštěvě krmítek vyfotit a následně nakreslit. Vytvořili jsme malý atlas ptáčků naší školy, školní zahrady. Děti při těchto aktivitách projevily zájem, radost z pomoci ptáčkům a byly velice kreativní.