Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Školská rada - volby

Školská rada - volbyVolby do školské rady

Na základě ustanovení § 166 – 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) se budou konat v Základní škole a Mateřské škole Horní Bludovice, příspěvkové organizaci, volby do školské rady, a to:

Členové „ Školské rady“ z řad rodičů, které volí zákonní zástupci nezletilých žáků

TERMÍN: 3. 10. 2023 v době od 14:00 do 16:30 hodin

VOLEBNÍ MÍSTNOST: v budově školy

Ředitelka školy zve všechny oprávněné voliče – zákonné zástupce nezletilých žáků k volbám do školské rady.

Školská rada je orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu jejích členů jmenuje zřizovatel, třetina je volena pedagogy z řad pedagogických zástupců, třetinu si volí zákonní zástupci nezletilých žáků ze svých řad.

Zákonní zástupci nezletilých žáků navrhují do 2. 10. 2023 člena školské rady, tento člen musí s kandidaturou souhlasit. .                                                                                                         

Kandidát se může také přihlásit sám u paní Mgr. Věry Pustkové,  Dis. v kanceláři školy.