Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Volby do školské rady

Volby do školské radyVolby do školské rady

Na základě ustanovení § 166 – 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) se budou konat v Základní škole a Mateřské škole Horní Bludovice, příspěvkové organizaci, doplňující volby do školské rady, a to:

člen Školské rady z řad rodičů, kterého volí zákonní zástupci nezletilých žáků

TERMÍN: 14. 6. 2022 v době od 14:00 do 16:00 hodin

VOLEBNÍ MÍSTNOST: v budově školy, učebna 1. třídy

Ředitelka školy zve všechny oprávněné voliče – zákonné zástupce nezletilých žáků k volbám do školské rady.

Školská rada je orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu jejích členů jmenuje zřizovatel, třetina je volena pedagogy z řad pedagogických zástupců, třetinu si volí zákonní zástupci nezletilých žáků ze svých řad.

Zákonní zástupci nezletilých žáků navrhují do 9. 6. 2022  člena školské rady u předsedy školské rady p. Ivany Rudzké. Navržený člen musí s kandidaturou souhlasit.                                                                                                          Kandidát se může také přihlásit sám v kanceláři školy nebo u předsedy školské rady..

V Horních Bludovicích dne 3. 6. 2022