3. třída
O třídě


2019/2020

 

Vánoční dílny

 

21. 11. panovala v naší škole příjemná atmosféra. Konaly se již tradiční vánoční dílny, kde si děti spolu s rodiči i prarodiči za podpory p. učitelek vytvořily spoustu krásných výrobků – ozdoby (baňky, rybičky), přáníčka, krabičky na dárky. Účast 4. a 5. třídy byla téměř stoprocentní, až na jednoho chybějícího žáka. Nikdo se při činnostech nenudil, děti odcházely spokojené. Na závěr je čekalo ve školní jídelně lahodné občerstvení. 


Broučkiáda

 

12. 11. proběhla tradiční „Broučkiáda“. I přes nepřízeň počasí byla nálada výborná a „broučci“ plnili na 7 stanovištích nejrůznější úkoly. Za jejich úspěšné splnění je čekala sladká odměna. Jen krásné lampióny tentokrát posloužily jako svítidla při přesunech k jednotlivým úkolům ve škole a ne při pochodu venku. Ale to nikomu nevadilo!

Pyžamový týden

 V týdnu od 4. 11. do 8. 11. proběhl ve třídě 4. a 5. ročníku týden v pyžamě a županu. Podívejte se, jak to všem slušelo a v jakých modelech se děti učily.

 

Co je to slušné chování? Vztahy se spolužáky

 25. 10. jsme si s dětmi v rámci třídnické hodiny povídali o vztazích se spolužáky a o slušném chování. Posuďte sami, co si myslí a přečtěte si jejich vyjádření.

  

Co je to slušné chování?


Ke svým spolužákům se chovám slušně, nemluvím na ně sprostě. Neničíme nábytek. Neházíme potřebné věci do koše. Nesmíme nikoho mlátit. Neděláme v šatně nepořádek. Nestrkáme prsty do jídla. Nebudeme do nikoho strkat. Omluvíme se, když nedoneseme úkol nebo když přijdeme pozdě. Nebudeme říkat u jídla, že je to fuj.

 Vztahy se spolužáky.

 

Můj spolužák by měl být ohleduplný a chovat se zodpovědně. Můj spolužák je milý, měl by dávat pozor v hodině. Pomáhá navzájem spolužákům. Co nejlépe se učí, ať nepropadne. Můj spolužák je chytrý, rozumný. Můj spolužák nenadává učiteli. Nikomu neradí (když nemá) a je pracovitý.

 Kája, Eliška

 

 Co je to slušné chování?

 

Zdravit své spolužáky. Mluvit slušně. Nenadávat spolužákům. Nebít spolužáky. Pomáhat spolužákům. Půjčovat jim svačinu. Nečmárat jim na obrázky. Nedělat v hodině kraviny. Pracovat v hodinách. Nevydírat spolužáky. Nekrást jim peníze.

Kuba

 

 Co je to slušné chování?

 

Zdravit spolužáky a dospělé. Mluvit slušně. Nenadávat spolužákům. Nebít spolužáky. Pomáhat spolužákům. Dělit se o svačinu. Nedělat v hodině kraviny. Pracovat v hodinách. Nevydírat spolužáky. Netýrat spolužáky. Nekrást mobily a elektroniku. Neopisovat.

 Páťa

 

 Co je to slušné chování?

 

Budeme se chovat slušně ke spolužákům a paní učitelkám. Budeme všechny lidi zdravit. Budeme poslouchat rodiče a paní učitelky. Budeme po sobě uklízet. Budeme si se všemi hrát. Nebudeme hrabat do cizích věcí. Nebudeme mluvit sprostě. Nebudeme se smát tomu, kdo něco neumí.

 Nela, Nikča B.

 

 Co je to slušné chování?

 

Nenadávat si. Nemluvit s žáky. Pomáhat ostatním žákům. Mít se rádi. Domluvit se. Hrát si s ostatními. Nebýt drzý. Půjčovat pomůcky. Říct upřímnost. Pomáhat mladším. Poslouchat dospělého. Zdravit lidi. Chovat se slušně. Neodmlouvat. Nemluvit sprostě. Pomáhat dospělým. Pouštět starší lidi sednout. Ve vyučování se chovat slušně. Neobviňovat, když nevíme, kdo to byl. Neskákat do řeči, když jiní mluví. Neotravovat ostatní. Neničit věci. Nekřičíme v lese.

 

 Vztahy se spolužáky.

 

Nebijeme se. Máme se rádi. Neděláme si problémy a pomáháme si. Neposmíváme se kamarádům a žákům. Neskáčeme jim do řeči. Neschováváme jim věci. Nerozkazujeme ostatním. Když chceme mluvit, tak zvedneme ruku. Nevyrušujeme spolužáky.

 Dorka, Tomáš

 

 Co je to slušné chování?

 

Nesmíme házet spolužákům věci do koše, protože to není příjemné. Nesmíme odmlouvat paní učitelce. Nesmíme chodit bez dovolení ven ze třídy. Nebudeme dělat nepořádek ve třídě. Nebudeme jíst v hodině. Pomáháme ostatním. Nebudeme se mlátit.

 

 Vztahy se spolužáky.

 

Nebudeme vulgárně nadávat spolužákům. Nebudeme dělat spolužákům naschvály. Nebudeme brát spolužákům věci. Nebudeme skákat spolužákům do řeči. Nikomu se neposmíváme. Slušně se chováme ke spolužákům.

 Naty Ch., Nicol Ž.

 

 Vztahy se spolužáky - příběh

 

Jedna holčička jménem Laura se šla podívat do své nové školy. Tam potkala novou kamarádku Emu. Ostatní ze třídy Lauru neměli rádi. Skupina dětí ze třídy ji šikanovala. Laura ale nechtěla ze školy odejít kvůli Emě. Skupina dětí Lauru fotila bez dovolení na internet. Ema to šla říct paní učitelce, ta jí však nevěřila. Jednoho dne, než šla Ema do školy, našla na internetu fotku Laury, u které byly napsané škaredé věci o Lauře. Ema ukázala foto paní učitelce a ta zjistila viníky. Lauru vyfotila skupina dětí z jejich třídy. Paní učitelka a p. ředitelka dala skupině dětí ředitelskou důtku. A protože se Ema nebála vše říct paní učitelce, Lauru zachránila. Laura Emě poděkovala a byly nejlepší kamarádky.

 

 Nevyrušujeme spolužáky a neděláme jim to, co by se nelíbilo nám. Nikomu nelezeme do soukromých věcí.

 Naty H, Anežka

 

 Projekt „Zdraví a vitamíny až na 1. místě“

23. 10. 2019 se dívky a hoši ze 4. a 5. třídy rozhodli jako každý rok připravit pro své sebe i své spolužáky chutné a zdravé saláty ze zeleniny a ovoce. Přinesli si potřebné pracovní náčiní, plody ovoce, zeleniny, nezbytné koření, pochutiny a také pracovní oblečení. Svůj úkol brali velmi vážně. Někteří již měli uvařené těstoviny, jiní zase namíchané poměry koření. Děti pracovaly ve skupinkách, ale byli i tři samostatní kuchtíci.

Před samotnou činností jsme si společně popovídali „Proč máme jíst ovoce, zeleninu a čím prospívají našemu zdraví“. Žáci byli také upozornění na dodržování bezpečných postupů při práci s noži, struhadly. Pak už všichni jen pilně krájeli, míchali, dochucovali. Jako důkaz, že se saláty všem povedly, posloužila tradiční ochutnávka nejen pro žáky školy, pedagogy, ale i pro p. kuchařky a p. vedoucí naší jídelny. Všem chutnalo a mladí kuchaři byli pochváleni.


 Povodně 2019 Těrlicko – cvičná evakuace

 

 4. 10. jsme se zúčastnili cvičné evakuace záchranných sborů Moravskoslezského kraje. Měli jsme možnost vyzkoušet si, jak by to vypadalo, kdyby v naší oblasti došlo k povodním. Ráno jsme se shromáždili na školní zahradě, kde proběhla kontrola přítomnosti žáků a kde jsme si oblékli záchranné vesty. Poté si nás vyzvedli dobrovolní hasiči z naší obce Horní Bludovice, společně jsme nastoupili do upravené tatrovky a odjeli na určené stanoviště č. 4 u Těrlické přehrady. Všichni včetně p. učitelek jsme byli dobře oblečeni, vybaveni svačinkami a nápoji. Na uvedeném stanovišti jsme strávili asi 3 hodiny. Hráli jsme nejrůznější hry a pozorovali dění na přehradě. Náš prostor nebyl velký, ještě se k nám přidala třída z Těrlicka, ale všichni jsme byli hodní a vydrželi stanovenou dobu v klidu a pohodě. Po přehradě křižovaly záchranné čluny a my jsme si vyzkoušeli, jak bychom přitáhli pozornost záchranářů a volali o pomoc. Nakonec i pro nás přijely záchranné čluny s hasiči. Byl to zážitek plout po přehradě. Na druhém břehu nás hasiči nejdříve spočítali, zda zachránili všechny žáky naší školy, a potom nám přidělili pásky s čísly. Nakonec jsme byli převedeni do velkého stanu, kde bylo pro děti a p. učitelky zajištěno občerstvení. Po jídle jsme se zapojili do edukačního cvičení, což se všem líbilo. Vyzkoušeli jsme si srolovat proudnice, stříkat z hadic, zopakovali si důležitá čísla pro záchranu, mohli vylézt na hasičské auto, prohlédnout si používanou techniku a projít další aktivity. Kolem třetí hodiny jsme byli transportováni ke škole, plní dojmů. Účast na evakuaci se nám líbila. Všichni jsme si uvědomili, jak je takový nácvik důležitý, co všechno musí hasiči a záchranné sbory v případě krizové situace zvládnout. Doufáme, že i my jsme svým zodpovědným a ukázněným přístupem přispěli k úspěchu cvičné evakuace, o které také informovali sdělovací prostředky.


 13. 9.  proběhlo na naší škole focení žáků a jako bonus jsme získali možnost zhlédnout „Příběh o vesmíru“ v planetáriu. Byl to vlastně velký stan, do kterého postupně chodili žáci jednotlivých tříd. V něm jsme se pohodlně usadili, mnozí i lehli a pozorovali „oblohu“ nad sebou. Nad námi si míhaly planety, hvězdy, meteority i Mléčná dráha. Chvílemi jsme měli pocit, že se daných planet, hvězd, Slunce atd. můžeme i dotknout. Ke každému objektu byl zajímavý komentář. Prezentace se nám líbila a určitě ji budeme moci využít i ve výuce přírodovědy v části „Vesmír“.

 

Zapsala děvčata 5. ročníku.

 

 Návštěva knihovny

 

25. 9. jsme poprvé v tomto školním roce navštívili obecní knihovnu v Horních Bludovicích. Všichni jsme se těšili a byli zvědavi na to, co si pro nás vždy usměvavá a hodná paní knihovnice Blažena Knyblová připravila.

 

Ani tentokráte jsme nebyli zklamáni výběrem a četbou knihy. Paní knihovnice nás zaujala knihou od Guye Basse „Filín Fidla a pomsta rybích lidí“. Už jen ten netradiční název u všech vyvolal zájem dozvědět se, kdo že jsou ti „Rybí lidé“. Děj knížky byl chvílemi až strašidelný, byl plný napětí a zvratů. Hlavní hrdina málem zmizel v počítačovém programu, ale tím že dokázal překonat svůj strach, vše dobře dopadlo. Takže pořekadlo, že „Strach má velké oči“ se v příběhu potvrdilo, a my bychom si to měli pamatovat.

 

Jinak paní knihovnice nám ještě doporučila další knihy. Chlapcům i dívkám se líbila kniha o kouzlech, zvláště když předvedená kouzla p. knihovnicí si mohli také vyzkoušet!

 

Hodina v příjemné atmosféře rychle uběhla, ale všichni se již těšíme na další setkání!

 

25. 9. Tento den jsme měli ještě jeden zážitek. Ve škole jsme zhlédli film „Podmořský svět“ v 3D projekci. Dostali jsme brýle a pak už jsme jen „zírali“!!!  Bylo to perfektní, když kolem nás jako by plavaly ryby, stříkaly kapky vody a vůbec celý oceán byl na dosah ruky. Vše bylo krásně barevné a sladěné i s hudebním doprovodem.


V tomto školním roce (2019-2020) má spojená třída 4. a 5. ročníku 14 dětí. V každé třídě je 7 dětí. Převažují dívky, chlapci jsou pouze tři. Čtvrtá třída je klidnější, pátá třída je živější, kreativní. Ve třídě s námi pracuje paní asistentka, která je oporou pro všechny děti a nikomu neodmítne pomoci.

 Naše třída se nachází v dolní učebně, která zároveň slouží jako školní družina. Ve třídě se během výuky vystřídají tři učitelé naší školy. Žáci si tak v klidu (v malém počtu) zvykají na styl výuky, která bude na 2. stupni. Atmosféra ve třídě je příjemná, děti se dokáží domluvit na společných zájmech. Většina žáků se aktivně zapojuje do výuky, umí pracovat ve skupinách i samostatně. Děti si navzájem také pomáhají, což vede k dobrým vztahům mezi jednotlivci i v třídním kolektivu. Díky výtvarným dovednostem dětí jsou prostory třídy hezky vyzdobeny. Třída je proto plná barev, krásných obrázků a navozuje tak pozitivní prostředí pro celodenní pobyt dětí ve škole. Dostatečný prostor učebny umožňuje žákům relaxaci a hry o přestávkách.

2018/2019

Ovoce a zelenina do škol – 7. 5. 2019

 

Naše škola je zapojena do evropského projektu „Ovoce a zelenina do škol“. V rámci tohoto projektu se škola zúčastnila akce „Ochutnávkový koš“. Děti se seznámily s některými exotickými druhy ovoce a zeleniny. Společně s p. učitelkami si popovídaly o prospěšnosti konzumace ovoce a zeleniny na lidské zdraví. Paní vedoucí s p. kuchařkami pak připravily pro každého žáka na svačinku „Ovocný talíř“ a k obědu chutný zeleninový salát.


Beseda s policisty a hasiči - 7. 5. 2019

7. 5. proběhla na OÚ Horní Bludovice zajímavá beseda s policisty a hasiči z okrsku Těrlicko. Nejdříve se nám zástupci policie a hasičů představili a stručně seznámili se svou prací. Děti měly možnost vyzkoušet si funkčnost vysílaček, baterek, obléct hasičskou bundu, nasadit helmu, kyslíkovou bombu. Kluci, děvčata, ale i p. učitelky byli překvapeni, jak těžký je pás policisty, který nosí během služby. Rovněž ochranná vesta proti střelbě není „žádné peříčko“ a uběhnout v ní spolu s pásem stanovený limit vzdálenosti, není vůbec jednoduché!

Se svými dotazy přišli také samotní žáci a jejich zájem policisty, hasiče potěšil. Besedu navštívila i p. starostka Ficková, která se skupinkou žáků probírala, jak se chovat při požáru. Nakonec si děti ještě vyzkoušely test, jak reagovat v nebezpečných situacích. Za své odpovědi si vysloužily pochvalu od policistů i hasičů.

Tím ale setkání neskončilo. Venku na nás čekalo policejní vozidlo a menší hasičská dodávka. Žáci si vše pozorně prohlédli. Mohli usednout i do obou vozů. Dětem se akce moc líbila. Ověřily si své znalosti, ale zároveň získaly další nové vědomosti a dovednosti. Na závěr byli všichni odměněni rozvrhem hodin a policejním časopisem pro děti.

 

Výuka přírodních věd nově - 29. 4. 2019

 

29. 4. pokračovala další hodina projektu „Výuka přírodních věd nově“. Pan učitel rozdělil žáky do 2 skupin. Každá skupina měla svůj notebook, který si žáci zapojili. Zároveň si postupně nastavili 3 čidla na měření teploty, kyslíku, oxidu uhličitého. Získaná měření pak děti ukládaly do připravených grafů a také si navzájem porovnaly výsledky svých měření. Hodina se všem líbila, žáci se zaujetím pracovali. Odměnou jim byly nejen získané nové vědomosti, ale i sladkost od p. učitele.


Plavání - 25. 4. 2019

25. 4. proběhlo poslední plavání, byla u toho celá škola. Ti, co nemohli plavat ze zdravotních důvodů, bouřlivě fandili spolužákům při závodech jednotlivých ročníků. I když vyhrát nemohli všichni, vítězem se stal každý, kdo se plavání a soutěží zúčastnil. Na závěr rozdaly p. učitelky „Mokré vysvědčení“, které všem dětem udělalo radost. Žáci poděkovali p. učitelkám za jejich péči a trpělivost při výcviku krásnými přáníčky. Mnozí se už těší na další rok, protože na plavání chodí rádi a v dnešní době umí přece plavat každý kluk i holka!!!

 

Školní kolo PYTHAGORIÁDA 2018/2019

 

Na začátku dubna proběhlo ve 4. a 5. ročníku školní kolo Pythagoriády. I když matematické příklady nebyly jednoduché, 3 žákyně se staly úspěšnými řešitelkami a postupují do okresního kola. Jsou to za 5. ročník Sofie, za 4. ročník Natálie K. a Nicol. Ta byla z děvčat nejlepší. Gratulujeme a přejeme úspěch i v okresním kole!


Jaký bude život v obci za 100 let?

Nedávno se žáci 4. a 5. ročníků zamýšleli nad tím, jak bude vypadat obec za dalších 100 let. Inspirací jim byla publikace, kterou obec vydala před časem k 670 letům svého vzniku.  

Dominika

Za 100 let tady budou roboti dělat téměř všechno. Budou uklízet, umývat nádobí, prát, vařit a žehlit. A co my? No my si budeme relaxovat a nebudeme muset nic dělat. Ve škole budou pořád učit paní učitelky nebo učitelé. V naší obci bude pěkné ticho. Auta totiž nebudou jezdit po silnici, ale budou levitovat ve vzduchu. Místo domácích mazlíčků budeme mít zvířata z volné přírody. A každý dům bude mít vlastní obchod.

 

Anežka

Za 100 let bude v naší obci 3 x více domů než je teď. Všechny domy budou ve tvaru kosmické lodi. Budou existovat auta, která mohou vysunout křídla, takže budou létat i jezdit. Děti budou létat do školy v minivrtulníčcích, které budou samy řídit. Místo aktovek budou mít jen tablety s naprogramovaným učivem na každý den. A také budou existovat léky na všechny smrtelné nemoci. V restauraci místo číšníků a kuchařů budou obsluhovat roboti. Stejně tak v obchodech s potravinami.

Danek

Auta by jezdila normálně, jenom by se nemusela řídit. Mohli bychom si v nich lehnout a spát. Místo nás by ve škole psaly stroje a neměli bychom aktovky. Doma bychom odpočívali na vznášejících se postelích a hráli na mobilech tenkých jako sklo. Existovaly by léky na rakovinu, ebolu, atd. Televizi bychom pouštěli svým hlasem, podobně i další přístroje. Takhle bych si představoval život v naší pěkné obci za 100 let.

 

8. 4. proběhl v naší třídě opět projekt „Výuka přírodních věd nově“. Pan Mgr. Olšovský v úvodu zopakoval činnosti minulého setkání – to je měření pH tekutin. Poté žáci měřili teplotu prostředí, lidského těla, tlak a vlhkost. Veškeré změny a pohyby viděli na grafech v notebooku. Zajímavá hodina rychle uběhla a všichni se již těší na další setkání.


Účast v matematickém „Klokánkovi“

22. 3. se žáci 4. a 5. ročníků zapojili do matematické soutěže „Klokánek“. Řešili 24 úloh. Ty byly rozlišeny podle předpokládané obtížnosti a byly zaměřeny na logiku a představivost. Na zpracování měly děti 60 minut.

Za 5. ročník patřili k nejúspěšnějším Viva, Max, Bára. Ve 4. ročníku uspěla děvčata Natálie H., Anežka, Natálie K. se stejným počtem bodů. Vítězové ale byli všichni žáci, kteří se soutěže zúčastnili!

 

Recitační soutěž

 

12. 3. proběhla ve 4. a 5. ročníku recitační soutěž. Všichni žáci si připravili svou báseň, kterou pilně nacvičovali. V samotné soutěži se snažili dívky i chlapci recitovat co nejlépe. Ví už jak na to. Důležitý je hlasitý projev, přiměřená rychlost, dobrá artikulace, výrazný přednes. Své spolužáky hodnotily samotné děti a paní učitelka. Každý z žáků přidělil recitátorovi určitý počet bodů jako při známkování. Zaujetí o co nejobjektivnější hodnocení bylo u všech opravdové. Zvítězila Viva, 2. místo obsadili Anežka a Danek, na 3. pozici se umístily Natálka H. a Sofie.

 

I když první může být jen jeden, zaslouží si pochvalu všichni žáci 4. i 5. ročníku.


Návštěva knihovny

V letošním školním roce, už potřetí, jsme 8. 3. navštívili obecní knihovnu v Horních Bludovicích. Přivítala nás jako vždy usměvavá paní knihovnice Blažena Knyblová. Ta si pro nás připravila zajímavý program.

Nejprve jsme si připomněli březnová výročí významných osobností a spisovatelů: J. A. Komenského, K. Čapka a B. Hrabala. Poté jsme si četli úryvky z knih „Souboj čarodějů“ a „Počítačový démon“. V knize „Souboj čarodějů“ byl hlavním hrdinou Simon, učeň čaroděje. Děti četba zaujala, protože děj knihy umožňoval vybrat pokračování příběhu dle vlastního rozhodnutí. V knize „Počítačový démon“ je hrdinou kluk Erik, který si koupil z našetřených peněz nový počítač. Jenže radost z počítače mu moc dlouho nevydržela. Přes obrazovku se ho snaží ovládnout „Démon“ a nejen jeho. Naštěstí vše dobře dopadlo a Erik si uvědomil, že i počítač může být díky některým lidem nebezpečný. Mezi dětmi vyvolal děj knihy živou debatu.

Naplánovaná hodina pro setkání v knihovně rychle uběhla, nikdo se nenudil a všichni se už těší na další návštěvu. Na závěr děti dostaly sladkou odměnu.

 

Žáci 4. a 5. ročníků se zapojili do činnosti „Recyklohraní“. Kromě sběru papíru, baterek, víček od PET lahví, drobných elektrospotřebičů ukázali i schopnosti v oblasti literární. Posuďte sami, přečtěte si jejich vtipné a nápadité básně.

Natálka H., Anežka

Elektrická žehlička

Chcete vědět, kdo je jednička,

no přece elektrická žehlička.

Hřeje, žehlí, prádlo paří,

z ničeho nic bleskem září.

 

Smradu v celém domě je,

žehlička už nehřeje.

 

Bylo to takhle v neděli k ránu,

když odešla nám žehlička k pánu.

 

Nikolka

Lampa

Lampa, lampa, lampička,

dostala ji babička.

Náhle zhasla, už je tma,

babička je nešťastná.

Ach, ty moje lampičko,

už nesvítíš jak sluníčko.

 

Pračka

Sto let pračka fungovala,

sto let prádlo dobře prala.

Teď už prádlo nevypere,

sběrný dvůr ji odebere.

 

Danek

Elektřina

Dobrá věc je elektřina,

když ji máme, není dřina.

Díky ní nám všechno svítí,

v televizi vidím luční kvítí.

Stroje běží v jednom kole,

Světlo svítí i ve škole.

 

Dominika

Lampa

Naše lampa, lampička

svítila jak hvězdička.

Jednoho dne dosloužila,

protože nám dosvítila.

 

Kam ji dáme? Nevíte?

Brzy se to dovíte.

Už to víte? Nebo ne?

Na sběrný dvůr se dostane.

 

Barunka

Rozbil se mi mobil,

už nikomu nezavolám

a nepošlu zprávu.

Až ho dám do sběrného odpadu,

koupím si nový bez odkladu.

 

 Natálka K.

Pračka

V rohu koupelny stojí pračka,

sedává na ní naše kočka.

Vždy když pračka prala,

masírovala si naše Míca záda.

 

 Teď už pračka dosloužila,

maminka ji do auta naložila.

Když jsme obě zabraly,

do sběrného dvora jsme ji dostaly.

 

Mikrovlnná trouba

Když si jídlo ohřívám,

na světlo vevnitř se zadívám.

Najednou blik a prásk!

V kuchyni nastal poprask.

Mikrovlnka nám dosloužila,

na sběrný dvůr jsem ji odložila.

 

Sofie

Lednička

Pokazila se nám lednice,

plakali jsme převelice.

Co s ní budeme dělati?

Musíme ji nechat spraviti.

Přijede pan opravář,

takový doktor, ochranář.

Koukne se jí na střeva,

aby nám ještě chladit vydržela.

Snad to dobře dopadne,

hodně štěstí, doktore!

 

Max

Tablet

Mám doma tablet,

má necelých 11 let.

Já jsem mladý,

on je starý.

 

Sotva dýchá a jen bliká,

na android si těžko zvyká.

Koukám na něj shora zdola,

sběrný dvůr už na něj volá.


 Žáci přispěli i do ekologické soutěže „Voda pro život“.

 

Barunka

Voda

Voda, voda, ta je třeba,

bez ní život není.

Slouží k pití, k zalévání,

taky denně ke koupání.

Proto mějme vodu rádi,

a buďme s ní kamarádi.

 

 Natálka H. a Anežka

 Voda, voda, vodička,

to je prostě jednička.

Každý den a každou noc

potřebuji ji až do Vánoc.

Pijeme ji, myjeme se s ní

i kytky ji potřebují.

Proto je vodička pro nás

blankytně zářící hvězdička.

 

 Sofie

 O vodě

Voda to je zemský dar,

musí zůstat v čistotě.

I když nemá žádný tvar,

je moc důležitá v životě.

Proto si jí vždycky važ

Aktuality
  • 3.12.2021 | Mateřská školka | 1. třída | 2. třída | 3. třída Fotografování Vážení rodiče, v pondělí 6. 12. 2021 bude "Vánoční fotografování".  
    | detail |
  • 30.11.2021 | Mateřská školka Mikuláš Milí rodiče, v pátek 3. 12. 2021 přijde do naší školky Mikuláš a přinese dětem nadílku. Čert dorazí také, ale určitě bude hodný. Anděl se těší a bude chlácholit každého, kdo se bojí. Abychom…
    | detail |
  • 8.11.2021 | Mateřská školka | 1. třída | 2. třída | 3. třída Jak postupovat, když je třída v karanténě Informace pro rodiče
    | detail |

Archív aktualit