3. třída
O třídě


Výuka přírodních věd

12. 11. proběhla ve 4. a 5. ročníku 1. část projektu „Výuka přírodních věd nově“. Projekt vede Mgr. Olšovský. Akce se uskutečnila 6. vyučovací hodinu a zúčastnily se jí i p. učitelky Mgr. Škutová a Mgr. Burgertová. Nejprve byli žáci seznámeni se systémem EDLAB, pak probíhala praktická měření teploty, tlaku. Protože si žáci přinesli různé druhy nápojů, měřili i pH jednotlivých nápojů. Vše zkoumali na notebooku pomocí desky EDLAB, čidel a grafů. Hodina uběhla rychle. Nikdo se nenudil a všichni se těší na další práci se systémem EDLAB.

  Zdraví dětem

22. 1.  a 29. 1. jsme zúčastnili projektu „Zdraví dětem“. Paní lektorka si v první lekci připravila na interaktivní tabuli zajímavé informace. Děti si zopakovaly základní složky potravy, které mají být součástí vyvážené stravy. P. lektorka uváděla plno příkladů důležitých potravin pro naše zdraví, často ji doplňovali i žáci. Ti se aktivně zapojili i díky již získaným znalostem v předmětu „Přírodověda“. Vše bylo uděláno hravou a soutěživou formou, žáci řešili různé křížovky, přesmyčky, hádanky.

Na příští setkání si měli žáci vystříhat z letáků supermarketů obrázky nejrůznějších potravin. Za pomoci p. učitelek si na další setkání každý žák přinesl dostatek materiálů. Celá dvojhodinovka byla zaměřena na praktickou část. P. lektorka rozdala pracovní listy, ve kterých žáci plnili zadané úkoly. Sestavovali „Zdravý talíř“, „Pyramidu potravin“, které jsou potřebné ke zdravému způsobu stravování a stylu života. Vytvořili „Katastrofickou kostku“, do které bylo úkolem nalepit nezdravé a nevhodné potraviny, případně je dokreslit. P. lektorka také upozornila, jak číst obaly potravin, co můžeme využít ve svůj prospěch.

Paní lektorka mluvila i o nebezpečí přejídání, obezitě a anorexii, nutnosti přiměřeného pohybu. Pustila žákům krátký film, který zdůraznil nebezpečí všech těchto faktorů na zdraví člověka. Na závěr byli všichni žáci pochváleni za svou práci a aktivitu. Byli odměněni diplomem a rozvrhem.

 

Plavání

 7. 2. začalo plavání.  Lekce probíhají každý týden (ve čtvrtek), vždy od 8,50 h na plaveckém bazéně v Havířově – Šumbarku. Odváží nás sympatický pan řidič. Na bazéně nás již čekají paní plavčice, které naše děti znají a rozumějí si s nimi. Pouze prvňáčci jdou do „neznáma“.  Ale i ti se v pohodě zařadí do výcviku a mnozí z nich plavou brzy jako štiky.  Výhodou pro nás je, že celý bazén patří jen nám. Tak příjemné lekce pro všechny žáky a na konci výcviku jen samé zdatné plavce!

 

Broučkiáda

Tak jako každý rok se v naší škole ve čtvrtek 8. 11. konala tradiční Broučkiáda. Děti si přinesly světýlka (baterku, lampičku, lampión). Někteří malí, ale i velcí, včetně paní učitelek, se převlékli za broučky. Poté se všichni vydali na „broučí“ trasu a poznávali, jak vypadají Bludovice ve tmě. Po procházce se ve škole plnily „záludné“ úkoly. I když nebyly jednoduché, děti si s nimi poradily. Pro šikovné broučky byla nachystaná sladká odměna, kterou s chutí spořádali.

Slet broučků se vydařil, tak příští rok po zimním spánku opět na viděnou!

 

Den zdravé stravy – příprava salátů

 

25. 10. 2018 se třída sedmi čtvrťáků a pěti páťáků proměnila v přípravnu salátů z ovoce a zeleniny. Hoši a dívky si přinesli potřebné pracovní náčiní, plody ovoce, zeleniny, nezbytné suroviny (koření, smetanu, ocet, apod.) a také pracovní oblečení. Svůj úkol brali velmi vážně. Někteří již měli uvařené těstoviny, jiní zase namíchané poměry koření. Každý z „kuchařů“ si připravil svůj recept na salát, který jedí doma a o který se chtěl podělit s ostatními.

 

Před samotnou činností jsme si společně popovídali „Proč máme jíst ovoce, zeleninu a čím prospívají našemu zdraví“. Pak už všichni jen pilně krájeli, míchali, dochucovali. Byl to tým na slovo vzatých odborníků. A výsledek – vynikající!  Jako důkaz posloužila tradiční ochutnávka nejen u žáků ostatních tříd, školky, pedagogů, ale i u p. kuchařek a p. vedoucí naší školní jídelny. Všem chutnalo a mladí kuchaři byli pochváleni. A možná, kdyby se objevila z pohádky B. Němcové princezna Lada, udělila by našim kuchtíkům „Řád zlaté vařečky“. Ale i bez „Řádu“ ukázali žáci své dovednosti, které určitě uplatní i v pozdějších letech.

4. a 5.ročník

V letošním školním roce je ve čtvrté třídě 7 dětí, z toho 6 děvčat a 1 chlapec. Pátá třída má 5 dětí, z toho jsou 3 děvčata a 2 chlapci. Ve třídě s námi pracuje paní asistentka, která je oporou pro všechny děti a nikomu neodmítne pomoci.

 Pátá třída je klidná a zodpovědná. Čtvrtá třída s převahou děvčat je temperamentní, kreativní. Naše třída se nachází v dolní učebně, která zároveň slouží jako školní družina. Ve třídě se během výuky vystřídají všichni učitelé naší školy. Žáci si tak v klidu (v malém počtu) zvykají na styl výuky, která bude na 2. stupni. Atmosféra ve třídě je dobrá. Žáci se aktivně zapojují do výuky, umějí pracovat ve skupinách, samostatně a navzájem si také pomáhají. Ve třídě máme i dostatek prostoru pro relaxaci a hry.

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality
  • 19.2.2019 | Mateřská školka NANEČISTO V úterý 26. 2. 2019 v 16, 00 hodin začíná tradiční NANEČISTO, schůzka pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Všichni se seznámí s prostředím naší školy, s paní učitelkami. Na každém setkání…
    | detail |
  • 19.2.2019 | Mateřská školka Fotografování V pondělí 25. 2. 2019 v 8, 00 hodin se budeme fotografovat. Tématem jsou "Velikonoce" a můžeme se těšit na další sady fotografií našich dětí. Hezký den:-)
    | detail |
  • 4.2.2019 | Mateřská školka Karneval Milí rodiče, děti a hosté, srdečně Vás zveme na tradiční dětský "Karneval", který se koná ve čtvrtek 21. 2. 2019 od 15, 30 hod. v prostorách sálu Obecního úřadu Hormí Bludovice. Těšíme se na…
    | detail |

Archív aktualit