3. třída
O třídě


 

Recitační soutěž

 

12. 3. proběhla ve 4. a 5. ročníku recitační soutěž. Všichni žáci si připravili svou báseň, kterou pilně nacvičovali. V samotné soutěži se snažili dívky i chlapci recitovat co nejlépe. Ví už jak na to. Důležitý je hlasitý projev, přiměřená rychlost, dobrá artikulace, výrazný přednes. Své spolužáky hodnotily samotné děti a paní učitelka. Každý z žáků přidělil recitátorovi určitý počet bodů jako při známkování. Zaujetí o co nejobjektivnější hodnocení bylo u všech opravdové. Zvítězila Viva, 2. místo obsadili Anežka a Danek, na 3. pozici se umístily Natálka H. a Sofie.

 

I když první může být jen jeden, zaslouží si pochvalu všichni žáci 4. i 5. ročníku.


Návštěva knihovny

V letošním školním roce, už potřetí, jsme 8. 3. navštívili obecní knihovnu v Horních Bludovicích. Přivítala nás jako vždy usměvavá paní knihovnice Blažena Knyblová. Ta si pro nás připravila zajímavý program.

Nejprve jsme si připomněli březnová výročí významných osobností a spisovatelů: J. A. Komenského, K. Čapka a B. Hrabala. Poté jsme si četli úryvky z knih „Souboj čarodějů“ a „Počítačový démon“. V knize „Souboj čarodějů“ byl hlavním hrdinou Simon, učeň čaroděje. Děti četba zaujala, protože děj knihy umožňoval vybrat pokračování příběhu dle vlastního rozhodnutí. V knize „Počítačový démon“ je hrdinou kluk Erik, který si koupil z našetřených peněz nový počítač. Jenže radost z počítače mu moc dlouho nevydržela. Přes obrazovku se ho snaží ovládnout „Démon“ a nejen jeho. Naštěstí vše dobře dopadlo a Erik si uvědomil, že i počítač může být díky některým lidem nebezpečný. Mezi dětmi vyvolal děj knihy živou debatu.

Naplánovaná hodina pro setkání v knihovně rychle uběhla, nikdo se nenudil a všichni se už těší na další návštěvu. Na závěr děti dostaly sladkou odměnu.

 

Žáci 4. a 5. ročníků se zapojili do činnosti „Recyklohraní“. Kromě sběru papíru, baterek, víček od PET lahví, drobných elektrospotřebičů ukázali i schopnosti v oblasti literární. Posuďte sami, přečtěte si jejich vtipné a nápadité básně.

Natálka H., Anežka

Elektrická žehlička

Chcete vědět, kdo je jednička,

no přece elektrická žehlička.

Hřeje, žehlí, prádlo paří,

z ničeho nic bleskem září.

 

Smradu v celém domě je,

žehlička už nehřeje.

 

Bylo to takhle v neděli k ránu,

když odešla nám žehlička k pánu.

 

Nikolka

Lampa

Lampa, lampa, lampička,

dostala ji babička.

Náhle zhasla, už je tma,

babička je nešťastná.

Ach, ty moje lampičko,

už nesvítíš jak sluníčko.

 

Pračka

Sto let pračka fungovala,

sto let prádlo dobře prala.

Teď už prádlo nevypere,

sběrný dvůr ji odebere.

 

Danek

Elektřina

Dobrá věc je elektřina,

když ji máme, není dřina.

Díky ní nám všechno svítí,

v televizi vidím luční kvítí.

Stroje běží v jednom kole,

Světlo svítí i ve škole.

 

Dominika

Lampa

Naše lampa, lampička

svítila jak hvězdička.

Jednoho dne dosloužila,

protože nám dosvítila.

 

Kam ji dáme? Nevíte?

Brzy se to dovíte.

Už to víte? Nebo ne?

Na sběrný dvůr se dostane.

 

Barunka

Rozbil se mi mobil,

už nikomu nezavolám

a nepošlu zprávu.

Až ho dám do sběrného odpadu,

koupím si nový bez odkladu.

 

 Natálka K.

Pračka

V rohu koupelny stojí pračka,

sedává na ní naše kočka.

Vždy když pračka prala,

masírovala si naše Míca záda.

 

 Teď už pračka dosloužila,

maminka ji do auta naložila.

Když jsme obě zabraly,

do sběrného dvora jsme ji dostaly.

 

Mikrovlnná trouba

Když si jídlo ohřívám,

na světlo vevnitř se zadívám.

Najednou blik a prásk!

V kuchyni nastal poprask.

Mikrovlnka nám dosloužila,

na sběrný dvůr jsem ji odložila.

 

Sofie

Lednička

Pokazila se nám lednice,

plakali jsme převelice.

Co s ní budeme dělati?

Musíme ji nechat spraviti.

Přijede pan opravář,

takový doktor, ochranář.

Koukne se jí na střeva,

aby nám ještě chladit vydržela.

Snad to dobře dopadne,

hodně štěstí, doktore!

 

Max

Tablet

Mám doma tablet,

má necelých 11 let.

Já jsem mladý,

on je starý.

 

Sotva dýchá a jen bliká,

na android si těžko zvyká.

Koukám na něj shora zdola,

sběrný dvůr už na něj volá.


 Žáci přispěli i do ekologické soutěže „Voda pro život“.

 

Barunka

Voda

Voda, voda, ta je třeba,

bez ní život není.

Slouží k pití, k zalévání,

taky denně ke koupání.

Proto mějme vodu rádi,

a buďme s ní kamarádi.

 

 Natálka H. a Anežka

 Voda, voda, vodička,

to je prostě jednička.

Každý den a každou noc

potřebuji ji až do Vánoc.

Pijeme ji, myjeme se s ní

i kytky ji potřebují.

Proto je vodička pro nás

blankytně zářící hvězdička.

 

 Sofie

 O vodě

Voda to je zemský dar,

musí zůstat v čistotě.

I když nemá žádný tvar,

je moc důležitá v životě.

Proto si jí vždycky važ

a hezky s ní zacházej.

Ona Ti ukáže svou dobrou tvář,

a s ní Ti bude hej.


Max

O vodě

Voda, voda, vodička,

je potůčkem, když je maličká.

Když je velká a je řeka,

plyne tam, kde neví,

co ji čeká.

Zda to bude ryba, rak či trepka,

nebo šrot, nafta a zahozená petka.


  Výuka přírodních věd

12. 11. proběhla ve 4. a 5. ročníku 1. část projektu „Výuka přírodních věd nově“. Projekt vede Mgr. Olšovský. Akce se uskutečnila 6. vyučovací hodinu a zúčastnily se jí i p. učitelky Mgr. Škutová a Mgr. Burgertová. Nejprve byli žáci seznámeni se systémem EDLAB, pak probíhala praktická měření teploty, tlaku. Protože si žáci přinesli různé druhy nápojů, měřili i pH jednotlivých nápojů. Vše zkoumali na notebooku pomocí desky EDLAB, čidel a grafů. Hodina uběhla rychle. Nikdo se nenudil a všichni se těší na další práci se systémem EDLAB.

  Zdraví dětem

22. 1.  a 29. 1. jsme zúčastnili projektu „Zdraví dětem“. Paní lektorka si v první lekci připravila na interaktivní tabuli zajímavé informace. Děti si zopakovaly základní složky potravy, které mají být součástí vyvážené stravy. P. lektorka uváděla plno příkladů důležitých potravin pro naše zdraví, často ji doplňovali i žáci. Ti se aktivně zapojili i díky již získaným znalostem v předmětu „Přírodověda“. Vše bylo uděláno hravou a soutěživou formou, žáci řešili různé křížovky, přesmyčky, hádanky.

Na příští setkání si měli žáci vystříhat z letáků supermarketů obrázky nejrůznějších potravin. Za pomoci p. učitelek si na další setkání každý žák přinesl dostatek materiálů. Celá dvojhodinovka byla zaměřena na praktickou část. P. lektorka rozdala pracovní listy, ve kterých žáci plnili zadané úkoly. Sestavovali „Zdravý talíř“, „Pyramidu potravin“, které jsou potřebné ke zdravému způsobu stravování a stylu života. Vytvořili „Katastrofickou kostku“, do které bylo úkolem nalepit nezdravé a nevhodné potraviny, případně je dokreslit. P. lektorka také upozornila, jak číst obaly potravin, co můžeme využít ve svůj prospěch.

Paní lektorka mluvila i o nebezpečí přejídání, obezitě a anorexii, nutnosti přiměřeného pohybu. Pustila žákům krátký film, který zdůraznil nebezpečí všech těchto faktorů na zdraví člověka. Na závěr byli všichni žáci pochváleni za svou práci a aktivitu. Byli odměněni diplomem a rozvrhem.

 

Plavání

 7. 2. začalo plavání.  Lekce probíhají každý týden (ve čtvrtek), vždy od 8,50 h na plaveckém bazéně v Havířově – Šumbarku. Odváží nás sympatický pan řidič. Na bazéně nás již čekají paní plavčice, které naše děti znají a rozumějí si s nimi. Pouze prvňáčci jdou do „neznáma“.  Ale i ti se v pohodě zařadí do výcviku a mnozí z nich plavou brzy jako štiky.  Výhodou pro nás je, že celý bazén patří jen nám. Tak příjemné lekce pro všechny žáky a na konci výcviku jen samé zdatné plavce!

 

Broučkiáda

Tak jako každý rok se v naší škole ve čtvrtek 8. 11. konala tradiční Broučkiáda. Děti si přinesly světýlka (baterku, lampičku, lampión). Někteří malí, ale i velcí, včetně paní učitelek, se převlékli za broučky. Poté se všichni vydali na „broučí“ trasu a poznávali, jak vypadají Bludovice ve tmě. Po procházce se ve škole plnily „záludné“ úkoly. I když nebyly jednoduché, děti si s nimi poradily. Pro šikovné broučky byla nachystaná sladká odměna, kterou s chutí spořádali.

Slet broučků se vydařil, tak příští rok po zimním spánku opět na viděnou!

 

Den zdravé stravy – příprava salátů

 

25. 10. 2018 se třída sedmi čtvrťáků a pěti páťáků proměnila v přípravnu salátů z ovoce a zeleniny. Hoši a dívky si přinesli potřebné pracovní náčiní, plody ovoce, zeleniny, nezbytné suroviny (koření, smetanu, ocet, apod.) a také pracovní oblečení. Svůj úkol brali velmi vážně. Někteří již měli uvařené těstoviny, jiní zase namíchané poměry koření. Každý z „kuchařů“ si připravil svůj recept na salát, který jedí doma a o který se chtěl podělit s ostatními.

 

Před samotnou činností jsme si společně popovídali „Proč máme jíst ovoce, zeleninu a čím prospívají našemu zdraví“. Pak už všichni jen pilně krájeli, míchali, dochucovali. Byl to tým na slovo vzatých odborníků. A výsledek – vynikající!  Jako důkaz posloužila tradiční ochutnávka nejen u žáků ostatních tříd, školky, pedagogů, ale i u p. kuchařek a p. vedoucí naší školní jídelny. Všem chutnalo a mladí kuchaři byli pochváleni. A možná, kdyby se objevila z pohádky B. Němcové princezna Lada, udělila by našim kuchtíkům „Řád zlaté vařečky“. Ale i bez „Řádu“ ukázali žáci své dovednosti, které určitě uplatní i v pozdějších letech.

4. a 5.ročník

V letošním školním roce je ve čtvrté třídě 7 dětí, z toho 6 děvčat a 1 chlapec. Pátá třída má 5 dětí, z toho jsou 3 děvčata a 2 chlapci. Ve třídě s námi pracuje paní asistentka, která je oporou pro všechny děti a nikomu neodmítne pomoci.

 Pátá třída je klidná a zodpovědná. Čtvrtá třída s převahou děvčat je temperamentní, kreativní. Naše třída se nachází v dolní učebně, která zároveň slouží jako školní družina. Ve třídě se během výuky vystřídají všichni učitelé naší školy. Žáci si tak v klidu (v malém počtu) zvykají na styl výuky, která bude na 2. stupni. Atmosféra ve třídě je dobrá. Žáci se aktivně zapojují do výuky, umějí pracovat ve skupinách, samostatně a navzájem si také pomáhají. Ve třídě máme i dostatek prostoru pro relaxaci a hry.

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality
  • 15.4.2019 | Mateřská školka NANEČISTO Milí rodiiče, v úterý 16. 4. 2019 v 16 hodin se na Vás opět těšíme ve škole "NANEČISTO". Krásný den:-).
    | detail |
  • 11.4.2019 | Mateřská školka | 1. třída | 2. třída | 3. třída Velikonoční dílny Milí rodiče,  dne 11. 4. 2019 se konají "Velikonoční dílny", na kterých si opět vyrobíme něco hezkého na sváteční stůl či okno. Dílny budou probíhat v době od 15 - 18 hodin. a příspěvek na…
    | detail |
  • 6.4.2019 | Mateřská školka Jedeme do divadla Milí rodiče, ve středu 10. 4. 2019 jedeme v 8, 15 hod. do divadla v Havířově. V KDPB probíhá pohádkový festival MINITEATRO a my v jeho rámci shlédneme představení "O princezně Rozmařilce".…
    | detail |

Archív aktualit