Družina

 

 

Ať jsme fit

 

Náš družinový projekt navázal na unikátní akreditovaný program MŠMT Zdraví dětem. Besedovali jsme, povídali si o důležitosti zdravé, pestré a pravidelné stravy a dostatku pohybu pro naše zdraví. Formou zájmových činností, výtvarných činností, her a soutěží jsme se zdokonalovali ve vědomostech s tímto souvisejících.

 

Cílem je ukázat dětem, jaké potraviny se pěstují u nás v České republice a odkud jsou například exotické druhy ovoce, které máme doma v kuchyni. Povídali jsme si také o původu mléka, masa, vajíček, sýrů a dalších potravin a důležitosti všech potřebných látek a vitamínů pro naše tělo.

 

Děti si připravily na svačinku zeleninový a ovocný salát, vymýšlely jídla, do kterých se dané suroviny dají použít apod.

 

Do tohoto projektového bloku jsme zařadili také dostatek sportovních a pohybových aktivit v tělocvičně a na zahradě školy. Při pobytech venku jsme se snažili o vnímání sounáležitosti s přírodou.


Masopust, Karneval

 

Záměrem tohoto projektu je seznámení se s tradicemi masopustního období, masopustního veselí, lidovými kroji, zvyky, řemesly a v neposlední řadě lidovou tvořivostí. Je to doba hodování a veselí mezi dvěma postními dobami trvá od Tří Králů (6. ledna) do popelační středy. Během něj probíhaly taneční zábavy, zabijačky, svatby a jarmarky. Masopustní zvyky vychází pravděpodobně z předkřesťanských slovanských oslav konce zimy. Slovo karneval vychází z původního italského slova carne leave ,,dát pryč maso“.V současném období jde především o hýření, lidové zábavy v maskách, maškarní bály- nejznámější taneční karneval je v Rio de Janeiru.

 

Děti si vyzkoušely některé řemeslnické práce-vyrobily si masopustní koláčky z plastelíny a kreativu, vytvořily obrázek z korálků a jiné své výrobky nabízely na jarmarku utvořeném v prostorách družiny. Se zájmem jsme si prohlédly lidové kroje a tance. Nakreslili jsme různé veselé kašpary šašky a šášuly. V rámci tohoto projektu vyráběly děti z družiny různé tradiční masky, masopustní kobylu a masky různých zvířat, které se v tomto období na masopustních průvodech objevovaly.

 

Závěrem, vyvrcholením tohoto projektu byla samotná účast na karnevalu dne 21.2.2019. Karneval jsme si velmi užili.


Pomáháme ptáčkům

Záměrem tohoto tematického bloku je uvědomění a upevňování sounáležitosti s živou přírodou, bližší seznámení se s ptáčky našich zahrad a jejich životem.

Děti vyrobily budky a krmítka z papíru, pet láhví a dřevěných lištiček, které jsme rozmístili na zahradě naší školy. V rámci zájmových činností děti připravily ptáčkům lojové a želatinové směsi se zrníčky, které jsme umístili do krmítek. Pozorovali jsme jednotlivé ptáčky a rozeznávali jednotlivé druhy. Pokoušeli jsme se některé druhy ptáčků pří návštěvě krmítek vyfotit a následně nakreslit. Vytvořili jsme malý atlas ptáčků naší školy, školní zahrady. Děti při těchto aktivitách projevily zájem, radost z pomoci ptáčkům a byly velice kreativní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality
  • 18.5.2019 | Mateřská školka Besídka pro maminky Milí rodiče, v úterý 21. 5. 2019 v 15, 30 hod. se koná "Besídka pro maminky" a my všichni se moc těšíme na Vaši návštěvu. Dětem, prosím, vezměte šátek či čelenku na hlavu - pro krátké…
    | detail |
  • 18.5.2019 | Mateřská školka Nanečisto Milí rodiče,   ve čtvrtek 23. 5. 2019 v 16 hodin se koná další setkání s budoucími prvňáčky. Připravte si dobrou náladu a hurá do školičky. Těšíme se na Vás. :-)   Hezký den:-)  
    | detail |
  • 5.5.2019 | Mateřská školka Beseda s policií Milí rodiče, ve čtvrtek 9. 5. 2019 se děti, které půjdou po prázdninách do školy, zúčastní společně s žáky 1. třídy besedy s policií ČR. Beseda se uskuteční v prostorách Obecního úřadu v…
    | detail |

Archív aktualit