O nás

Technicko - provozní charakteristika

     Základní škola a Mateřská škola Horní Bludovice je malotřídní škola s 1. – 5. postupným ročníkem. Budova školy byla postavena v roce 1914, ale je dobře udržována, průběžně se opravuje a modernizuje. Budova je dvoupodlažní s rozsáhlými půdními i sklepními prostory. V přístavbě budovy je umístěna mateřská škola. V prvním podlaží se nachází tělocvična, školní jídelna, školní kuchyně, jedna třída 1. stupně a kabinet pro vyučující. Chodbou je propojena hlavní budova s přístavbou, kde je umožněn průchod do mateřské školy. V prvním patře jsou umístěny dvě třídy, ředitelna a kabinet pro vyučující. Škola má velmi rozsáhlé půdní prostory, které chceme dále využívat. V suterénu je umístěna šatna pro všechny ročníky základní školy a je zde vstup do sklepního prostoru. Před školou se nachází nové dětské hřiště, které je vybaveno řadou herních prvků a letní učebnou v přírodě. Areál tohoto hřiště je oplocený a osázený zelení.

Od 10.9.2018 bylo otevřeno odloučené pracoviště mateřské školy v Žermanicích s kapacitou 14 dětí.

 

Personální a výchovně vzdělávací zabezpečení

Základní škola má ve školním roce 2019/2020 45 žáků. První stupeň je tvořen 1. – 5. ročníkem. Průměrná naplněnost tříd je 15 žáků. První třídu a zároveň ročník tvoří 10 žáků. Třídní učitelkou je Mgr. Světlana Šipulová, která je zároveň ředitelkou školy. Žáků druhého ročníku je 9 a třetí ročník tvoří 12 žáků. Tito žáci jsou sloučeni do druhé třídy s třídní učitelkou Mgr. Lenkou Burgertovou. Žáků čtvrtého ročníku je celkem 7 a pátý ročník navštěvuje 7 žáků. Tyto ročníky tvoří třetí třídu, kde třídní učitelkou je Mgr. Marta Škutová. Školní družinu navštěvuje 30 dětí. Mateřskou školu navštěvuje 28 dětí. Provoz základní školy zajišťuje 17 zaměstnanců, z toho 7 pedagogických pracovníků. Školní družina má jedno oddělení a jednoho vychovatele. Pro svou činnost využívá třídu v přízemí, tělocvičnu, areál školní zahrady. Činnost školní družiny probíhá v odpoledních hodinách od 11.45 hod. do 15.45 hod. V této době nabízí škola žákům vyžití v mnoha kroužcích. Pracuje zde kroužek dovedné ruce, florbal, zumba, Smíšci, hasičský kroužek a myslivecký kroužek Klademe důraz na pestrou nabídku zájmové činnosti. Školní jídelna základní školy a mateřské školy má tři pracovnice. Úroveň stravování neustále zvyšujeme. Dětem i žákům MŠ zabezpečujeme obědy, ale i svačiny. 

Aktuality
  • 3.12.2021 | Mateřská školka | 1. třída | 2. třída | 3. třída Fotografování Vážení rodiče, v pondělí 6. 12. 2021 bude "Vánoční fotografování".  
    | detail |
  • 30.11.2021 | Mateřská školka Mikuláš Milí rodiče, v pátek 3. 12. 2021 přijde do naší školky Mikuláš a přinese dětem nadílku. Čert dorazí také, ale určitě bude hodný. Anděl se těší a bude chlácholit každého, kdo se bojí. Abychom…
    | detail |
  • 8.11.2021 | Mateřská školka | 1. třída | 2. třída | 3. třída Jak postupovat, když je třída v karanténě Informace pro rodiče
    | detail |

Archív aktualit