Naše projekty

Projekty:

 Výsledek obrázku pro mšmt          Výsledek obrázku pro mšmt

 

Projekt   

Cesta za poznáním 2018 - ZŠ a MŠ Horní Bludovice

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010182

Specifický cíl: 02.3.68.1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

02.3.68.2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

02.3.68.5 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Tento projekt je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů


UČÍME SE PODNIKAVOSTI

je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování odborné platformy 42 centerkolegiální podpory s kvalifikovanými pedagogickými pracovníky, kteří budou schopni efektivně sdílet a předávat své zkušenosti v oblasti podpory podnikavosti žáků základních škol.

Výsledek obrázku pro evropská unie

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výsledek obrázku pro mšmt

 

VÝUKA PŘÍRODNÍCH VĚD NOVĚ,

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000520je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem je modernizace výuky přírodovědných předmětů prohloubením poznatků pedagogů v moderních technikách výuky se zapojením elektronických měřících zařízení s důrazem na kooperaci učitelů a žáků při řešení jednotlivých didaktických problémů.

Výsledek obrázku pro evropská unie

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzděláváníProjekty ESF


Ovoce do škol

Účastníme se projektu ,,Ovoce do škol", který probíhá v České Republice již čtvrtým rokem ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zemědělství.
Cílem projektu je vytvářet lepší stravovací návyky u dětí, bojovat proti narůstající dětské obezitě a podporovat zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny u dětí. 
 

Počítač je náš kamarád

Naše škola je zapojena do projektu ,, Počítač je náš kamarád ".
V rámci tohoto projektu učitelé vytvářejí pro žáky sady výukových materiálů především v elektronické podobě, což vede ke zkvalitnění výuky. Z finančních prostředků získaných z tohoto projektu jsme značně zmodernizovali výpočetní techniku na naší škole.
 

Moderní ředitelka

Naše škola je zapojena do pilotního ověření vzdělávacích programů „Moderní ředitelka“ nebo „Budoucnost“ v rámci projektu „Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli“, se zkráceným názvem „Profesní růst ve školství“, reg. č.: CZ.1.07/1.3.44/02.0045, který realizuje v rámci OP VK Okresní hospodářská komora Karviná.
 
Aktuality
  • 18.5.2019 | Mateřská školka Besídka pro maminky Milí rodiče, v úterý 21. 5. 2019 v 15, 30 hod. se koná "Besídka pro maminky" a my všichni se moc těšíme na Vaši návštěvu. Dětem, prosím, vezměte šátek či čelenku na hlavu - pro krátké…
    | detail |
  • 18.5.2019 | Mateřská školka Nanečisto Milí rodiče,   ve čtvrtek 23. 5. 2019 v 16 hodin se koná další setkání s budoucími prvňáčky. Připravte si dobrou náladu a hurá do školičky. Těšíme se na Vás. :-)   Hezký den:-)  
    | detail |
  • 5.5.2019 | Mateřská školka Beseda s policií Milí rodiče, ve čtvrtek 9. 5. 2019 se děti, které půjdou po prázdninách do školy, zúčastní společně s žáky 1. třídy besedy s policií ČR. Beseda se uskuteční v prostorách Obecního úřadu v…
    | detail |

Archív aktualit