Naše projekty

Projekty:

 Výsledek obrázku pro mšmt          Výsledek obrázku pro mšmt

 

Projekt   

Cesta za poznáním 2018 - ZŠ a MŠ Horní Bludovice

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010182

Specifický cíl: 02.3.68.1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

02.3.68.2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

02.3.68.5 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Tento projekt je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů


UČÍME SE PODNIKAVOSTI

je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování odborné platformy 42 centerkolegiální podpory s kvalifikovanými pedagogickými pracovníky, kteří budou schopni efektivně sdílet a předávat své zkušenosti v oblasti podpory podnikavosti žáků základních škol.

Výsledek obrázku pro evropská unie

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výsledek obrázku pro mšmt

 

VÝUKA PŘÍRODNÍCH VĚD NOVĚ,

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000520je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem je modernizace výuky přírodovědných předmětů prohloubením poznatků pedagogů v moderních technikách výuky se zapojením elektronických měřících zařízení s důrazem na kooperaci učitelů a žáků při řešení jednotlivých didaktických problémů.

Výsledek obrázku pro evropská unie

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzděláváníProjekty ESF


Ovoce do škol

Účastníme se projektu ,,Ovoce do škol", který probíhá v České Republice již čtvrtým rokem ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zemědělství.
Cílem projektu je vytvářet lepší stravovací návyky u dětí, bojovat proti narůstající dětské obezitě a podporovat zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny u dětí. 
 

Počítač je náš kamarád

Naše škola je zapojena do projektu ,, Počítač je náš kamarád ".
V rámci tohoto projektu učitelé vytvářejí pro žáky sady výukových materiálů především v elektronické podobě, což vede ke zkvalitnění výuky. Z finančních prostředků získaných z tohoto projektu jsme značně zmodernizovali výpočetní techniku na naší škole.
 

Moderní ředitelka

Naše škola je zapojena do pilotního ověření vzdělávacích programů „Moderní ředitelka“ nebo „Budoucnost“ v rámci projektu „Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli“, se zkráceným názvem „Profesní růst ve školství“, reg. č.: CZ.1.07/1.3.44/02.0045, který realizuje v rámci OP VK Okresní hospodářská komora Karviná.
 
Aktuality
  • 3.12.2021 | Mateřská školka | 1. třída | 2. třída | 3. třída Fotografování Vážení rodiče, v pondělí 6. 12. 2021 bude "Vánoční fotografování".  
    | detail |
  • 30.11.2021 | Mateřská školka Mikuláš Milí rodiče, v pátek 3. 12. 2021 přijde do naší školky Mikuláš a přinese dětem nadílku. Čert dorazí také, ale určitě bude hodný. Anděl se těší a bude chlácholit každého, kdo se bojí. Abychom…
    | detail |
  • 8.11.2021 | Mateřská školka | 1. třída | 2. třída | 3. třída Jak postupovat, když je třída v karanténě Informace pro rodiče
    | detail |

Archív aktualit