Modernizace školy

V letošním školním roce jsme se zaměřili především na obnovu a rozvoj výpočetní techniky. Z projektu EU pod názvem Počítač je můj kamarád jsme vybavili jednu učebnu interaktivní tabulí a 6 počítači s příslušenstvím. Do další třídy jsme zakoupili z finančních prostředků tohoto projektu novou terminálovou učebnu. Pro zkvalitnění výuky jazyků jsme pořídili velmi moderní jazykovou laboratoř Mercurius. S tímto rozvojem výpočetní techniky bylo nutné vybudování rozsáhlé kabeláže. S rozvojem výpočetní techniky jsme zakoupili pro žáky nové výukové programy.

Pro zlepšení pracovních podmínek pro pedagogy jsme vytvořili dva kabinety pro vyučující a sekretariát. Ředitelna byla vybavena novým nábytkem a vytvořil se tak prostor pro konání provozních porad, protože ve škole nemáme sborovnu.

Další prioritou se stala modernizace školní kuchyně, která již byla značně zastaralá. Provedli jsme částečnou rekonstrukci kuchyně a zabudovali zde myčku i s mycím pultem, dále bylo zakoupeno zařízení pro udržení stálé teploty pokrmů a nové nádobí.

V tomto školním roce jsme vybudovali, za velké podpory  obecního úřadu, dětské hřiště, které využívají děti mateřské školy i žáci základní školy. V tomto areálu jsme zřídili i učebnu v přírodě s altánkem. Tento areál byl osázen stromy, okrasnými rostlinami a živým plotem.

Aktuality

Archív aktualit