Historie ZŠ a MŠ Horní Bludovice

Základní a Mateřská škola v Horních Bludovicích je škola málotřídní a poskytuje vzdělání na 1. stupni. Zřizovatelem je místní obecní úřad. Od roku 2003 pracuje škola jako právní subjekt.

Na základě jednání komise z roku 1903 byly obce Horní a Prostřední Bludovice vyloučeny z polské školní obce Dolní Bludovice a vytvořily novou školní obec. Obecní zastupitelstvo se proto rozhodlo dne 19. 3. 1904 vystavět novou školu pro obě obce. Současně bylo usneseno pronajmout vhodný objekt pro prozatímní vyučování. Byl vybrán domek č. p. 17 v Prostředních Bludovicích, zbouraný asi v roce 1963, a v něm bylo zahájeno vyučování. Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že vyučovacím jazykem bude čeština. Školu navštěvovalo 76 dětí.

Ve školním roce 1905/1906 byla škola dvojtřídní. V roce 1911 byla škola přemístěna do domku č. p. 88 v Prostředních Bludovicích. 7. ledna 1913 vypukl požár v obchodě, který byl v témže domku jako škola. Shořelo mnoho zařízení a školních pomůcek. Zbývající zařízení bylo přestěhováno do domku pana Jana Klimši v Horních Bludovicích, kde od 13. ledna 1913 pokračovala výuka žáků. Na jaře téhož roku byla zahájena stavba nové školní budovy. Pravidelné vyučování začalo 19. ledna 1914. Žáky a učitele přivítal předseda místní školní rady p. Schindler, který poukázal na novou školní budovu s připomenutím, aby žactvo do ní rádo chodilo, vnitřní zařízení a nábytek školní co nejvíce šetřilo. Škola (žáci a učitelé) zažívala dobré i špatné dny. Významnou a slavnostní událostí se stalo odhalení pomníku prvního prezidenta republiky T. G. Masaryka 4. září 1938.

Nelehké období zažívali žáci a jejich učitelé v době nástupu fašismu a po Mnichovské dohodě. Na podzim 1938 byla obec Horní Bludovice zabrána Polskem a vyučování v české škole bylo zastaveno. Polské úřady pak zřídily polskou školu. Po 1. září 1939, kdy obec okupoval i Němci, bylo vyučování opět zrušeno. Teprve ve školním roce 1940/41 škola znovu zahájila výuku, ale vyučovacím jazykem se stala němčina. Až do školního roku 1942/43 byla tato německá škola vnitřně vedena jako přechodná německá škola, kde pro žáky neznalé německého jazyka se na přechodnou dobu připouštěla k vyučování mateřská řeč česká. Od školního roku 1943/44 se však ve škole vyučovalo jen německy. Počet dětí ve škole stále klesal (z 91 na 37). Osvobozením v roce 1945 byla německá škola zrušena. Žáci české školy, která byla po dobu nesvobody umístěna v soukromém domě v nezabrané části obce, přešli opět do původní školní budovy, v níž bylo obnoveno vyučování.

Součástí Základní školy v Horních Bludovicích je i mateřská škola. Ta byla založena v roce 1946 a byla umístěna v jedné místnosti základní školy. V roce 1959 bylo zapsáno 42 dětí a všechny se musely vejít do této jediné místnosti. Děti proto pobývaly ve školce pouze dopoledne. Teprve po uvolnění bytu v budově školy došlo ke změně polodenního provozu na celodenní. V roce 1960 byly provedeny stavební i hygienické úpravy. Za spolupráce rodičů byl zaveden obecní vodovod i ústřední topení. Velká investiční akce – přístavba MŠ, jídelny a kuchyně – proběhla v roce 1995. Proinvestovaly se 3 milióny korun. I v době stavebních prací se podařilo zajistit bezproblémový chod školy a školky.

Do školního roku 2003/2004 byla škola dvojtřídní. Společně se učili žáci 1. a 3. ročníků, 2. a 4. ročníků a opouštěli naši školu uzavřením docházky v e 4. ročníku. Od školního roku 2004/2005 přibyl ve škole 5. ročník a podle počtu žáků v jednotlivých ročnících probíhala dvojtřídní a trojtřídní výuka. V současnosti má škola 53 žáků a vyučování je vedeno ve třech třídách – 1. ročník samostatně, 2. a 3. ročník, 4. a 5. ročník.

Aktuality
  • 3.12.2021 | Mateřská školka | 1. třída | 2. třída | 3. třída Fotografování Vážení rodiče, v pondělí 6. 12. 2021 bude "Vánoční fotografování".  
    | detail |
  • 30.11.2021 | Mateřská školka Mikuláš Milí rodiče, v pátek 3. 12. 2021 přijde do naší školky Mikuláš a přinese dětem nadílku. Čert dorazí také, ale určitě bude hodný. Anděl se těší a bude chlácholit každého, kdo se bojí. Abychom…
    | detail |
  • 8.11.2021 | Mateřská školka | 1. třída | 2. třída | 3. třída Jak postupovat, když je třída v karanténě Informace pro rodiče
    | detail |

Archív aktualit